کمترین مبلغ ریالی
بیشترین مبلغ ریالی
کمترین مبلغ ارزی
بیشترین مبلغ ارزی
بروزترین
قدیمی‌ترین

نیروگاه خورشیدی - رضا آباد مهران

انرژی - نیروگاه خورشیدی

محل پیشنهادی: ایلام

آخرین به روز رسانی ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
2.6 میلیون دلار 1000000 میلیون ریال

فرهنگسرای ایلام

خدمات - خدمات شهری و روستایی

محل پیشنهادی: ایلام

آخرین به روز رسانی ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
0.02 میلیون دلار 8000 میلیون ریال

طرح نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی مهران

انرژی - نیروگاه خورشیدی

محل پیشنهادی: مهران

آخرین به روز رسانی ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
1.69 میلیون یورو 720000 میلیون ریال

نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی - بانرحمان مهران

انرژی - نیروگاه خورشیدی

محل پیشنهادی: مهران

آخرین به روز رسانی ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
1.87 میلیون دلار 720000 میلیون ریال

طرح نیروگاه خورشیدی 5 مگاوات - طرح شماره 2

انرژی - نیروگاه خورشیدی

محل پیشنهادی: مهران

آخرین به روز رسانی ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
2.82 میلیون یورو 1200000 میلیون ریال

نیروگاه خورشیدی 5 مگاوات مهران

انرژی - نیروگاه خورشیدی

محل پیشنهادی: مهران

آخرین به روز رسانی ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
2.94 میلیون یورو 1250000 میلیون ریال

شهرک گلخانه ای آبدانان

کشاورزی - گلخانه

محل پیشنهادی: آبدانان

آخرین به روز رسانی ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
6.47 میلیون یورو 2750000 میلیون ریال

شهرک گلخانه ای ایوان

کشاورزی - گلخانه

محل پیشنهادی: ایوان

آخرین به روز رسانی ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
4.59 میلیون یورو 1950000 میلیون ریال

شهرک گلخانه ای سربور

کشاورزی - گلخانه

محل پیشنهادی: مهران

آخرین به روز رسانی ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
19.06 میلیون یورو 8100000 میلیون ریال

شهرک گلخانه ای اراضی تحقیقات شهرستان مهران

کشاورزی - گلخانه

محل پیشنهادی: مهران

آخرین به روز رسانی ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
40 میلیون یورو 17000000 میلیون ریال
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

حذف فیلتر ها
فیلتر ها

یا

از
تا


فناوری
1

کشاورزی
1
0
4
2
2
11
12

انرژی
12
0
22

نفت، گاز و پتروشیمی
3

خدمات
10
2
24

معدن
0
5

صنعت
2
2
4
3
24

90
4
2
32
18

2
8
7
21
10
7
21
8
5
4
12
41