مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ایلام

این مرکز قصد دارد یک سازمان کارآمد برای تسهیل و تسریع در امور مربوط به سرمایه گذاری در ایلام فراهم کند.

موقعیت جغرافیایی مرکز خدمات سرمایه گذاری

تمامی حقوق این سایت برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام محفوظ می باشد سال 1399 شرکت گسترش فناوری تایماز زاگرس