جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با ریاست استاندار محترم ایلام و با حضور کلیه مدیران دستگاه های اجرایی و نظارتی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ایلام برگزار شد.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *