صنعت و معدن

ظرفیت ها و پتانسیل های حوزه صنعت و معدن
فرصت های طلایی حوزه صنعت و معدن استان

فرصتهای موجود در عرصه گردشگری استان ایلام، مهد تمدن ۱۰هزار ساله ایرانیان،شرایطی را بوجود می آورد که برای ورود بخش خصوصی در این حوزه ، جذب سرمایه گذاران توانمند در اولویت قرار می گیرد.

امکان سرمایه گذاری در بخش های نفت و گاز، صنایع پایین دستی پتروشمی و معادن استان
مهمترین واحدهای استراتژیک استان

0 +

واحد تولیدی

0 +

ناحیه وشهرک تخصصی
طرح های مهم اقتصادی استان
سیمان دهلران
0%
فولاد زاگرس ایوان
0%
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان
0%
پتروشیمی دهلران
0%
پتروشیمی هلیلان
0%
شرکت پتروشیمی مهران (پتروسامان زاگرس)
0%
شرکت غشاکستر دالاهو
0%
معادن فعال و تنوع مواد معدنی ( ) دارد

0 میلیون تن

ذخائر معدنی

0 نوع

ماده معدنی

0

معادن در حال بهره برداری

0

معادن فعال

0 میلیون تن

استخراج اسمی سالیانه

0 نفر

اشتغال

0 میلیارد ریال

سرمایه گذاری انجام شده
فهرست مهمترین پروژه های استراتژیک استان
ردیفعنوان طرحمحل اجرامیزان ارز بری
( میلیون یورو)
میزان سرمایه گذاری ( میلیارد ریال)اشتغالپیشرفت فیزیکی
1سيمان دهلراندهلران32.9550035091
2فولاد زاگرس ايوان
ایوان6.7140015079
3شرکت توسعه صنايع پايين دستي پترو ايرانيان
ایلام21.1630021021
4پتروشيمي دهلران
دهلران463.510500020009