صنایع دستی و گردشگری

معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های حوزه صنایع دستی و گردشگری
فرصت های طلایی حوزه گردشگری استان

فرصتهای موجود در عرصه گردشگری استان ایلام، مهد تمدن ۱۰هزار ساله ایرانیان،شرایطی را بوجود می آورد که برای ورود بخش خصوصی در این حوزه ، جذب سرمایه گذاران توانمند در اولویت قرار می گیرد.

امکان سرمایه گذاری در ایجاد هتل، رستوران و مجتمع های خدماتی رفاهی در استان
مهمترین جاذبه های گردشگری استان
جاذبه طبیعی زیبا و تاریخی

0

تعداد بقاع متبرکه

0 +

جاذبه های گردشگری
سرمایه گذاری در بخش گردشگری سلامت

0 +

تردد در طول سال

0 +

جاذبه های گردشگری
وضعیت صنایع دستی

0 +

فعال صنایع دستی

0 +

جاذبه های گردشگری